GIỚI THIỆU

Công Ty Phát Triển CNTT Việt Nam là một công ty  phi lợi nhuận đăng ký tại bang California với mục tiêu trợ giúp các thành viên trong việc tìm kiếm và phát triển cơ hội hợp tác trong lãnh vực CNTT giữa cá́c công ty  Việt Mỹ, đặc biệt là tại  Thung Lũng Silicon, Trung Tâm CNTT thế giới.

DỊCH VỤ CUNG CẤP

Xin liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin đăng ký thành viên

Giới Thiệu

Khách Hàng

Giao Lưu

Kết Nối

Khởi Nghiệp

tại Thung Lũng Silicon

Giới Thiệu Một Số Hoạt Động

Vietnam IT Development Group

453 W. San Carlos St., San Jose, CA 95110

Tel.: 408-471-8749 & Email: info@vietgroup.net

Contact Us/Liên hệ với chúng tôi: